Polityka prywatności KPM LEGAL

Najistotniejsze informacje dotyczące naszej tajemnicy zawodowej

Nasza kancelaria świadczy usługi we współpracy z doświadczonymi radcami prawnymi i adwokatami. Osoby te, wykonując zawód zaufania publicznego, zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw, ujawnione przez klienta bądź uzyskane w inny sposób w związku z wykonywaniem jakichkolwiek czynności zawodowych, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich utrwalenia.

Tajemnica zawodowa obejmuje również wszelkie tworzone przez radcę prawnego i adwokata dokumenty oraz korespondencję z klientem i osobami uczestniczącymi w prowadzeniu sprawy oraz informacje ujawnione przed podjęciem czynności zawodowych.

Ochrona tajemnicy zawodowej jest obowiązkiem radcy prawnego i adwokata i co do zasady jest on bezterminowy i nikt nie może ich z tego obowiązku zwolnić.

Cel polityki prywatności

Celem naszej polityki prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z ich przetwarzaniem przez naszą kancelarię.

Administrator danych osobowych

Nasza kancelaria jest administratorem Państwa danych osobowych. Nasze pełne dane to: KPM LEGAL Pająk, Michalik radcowie prawni i adwokaci sp.j. z siedzibą w Gliwicach, al. Wojciecha Korfantego 25, tel. 32 233 70 75, mail: sekretariat[at]kpmlegal.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

W ramach naszej działalności zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 1. w celu wykonywania umów zawieranych z klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych rzez Kancelarię (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:
  • w celu marketingu naszych usług,
  • w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną kpmlegal.pl,
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z naszą kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy też dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych np. związanych z obowiązkami podatkowymi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii w szczególności kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Kancelarii lub wykonanie usługi.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z Klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych – i w przewidzianym w nich zakresie – przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać Państwu w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Są to: prawo dostępu, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych przysługuje w zakresie w zakresie, w jakim narusza to obowiązek zachowania przez naszych radców prawnych i adwokatów tajemnicy (art. 5a ustawy o radcach i art. 16a ustawy Prawo o adwokaturze).

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Kancelaria przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw lub w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

 1. 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie współpracy z klientem,
 2. w razie wszczęcia postępowania sądowego przed upływem terminu wskazanego w punkcie 1 – przez 6 lat do końca roku kalendarzowego od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie,
 3. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,
 4. do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości). Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych – podmiotami przetwarzającymi dane na zlecenie kancelarii są obecnie:

 1. EmpreSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, która podpowierzyła przetwarzanie danych Hetzner Online GmbH z siedzibą w Gunzenhausen w Niemczech oraz Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie,
 2. A&S ACCOUNTING SZNYTKO, SZEWCZYK-WŁODARCZYK Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Miejsce przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie podmiotów przetwarzających dane na zlecenie oraz w siedzibie Kancelarii i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

Warto przeczytać

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75