Due dillgence

Due dillgence

Due diligence jest kompleksowym badaniem sytuacji przedsiębiorcy. W jego trakcie zespół audytorów składający się ze specjalistów w swoich branżach analizuje kondycję przedsiębiorcy pod kątem finansowym, handlowym, podatkowym, technologicznym, prawnym.

Badanie przeprowadzane w ramach prawnego due diligence, jakie oferuje nasza kancelaria, może służyć zarówno ocenie sytuacji prawnej spółki dla jej wewnętrznych potrzeb kontrolnych, częściej jednak poprzedza ono inwestycję kapitałową dokonywaną przez prywatnego inwestora bądź fundusz kapitałowy.

Badanie due diligence obejmuje zwyczajowo wyznaczane przez audytorów obszary, pokrywające główne obszary ryzyk, z jakimi należy liczyć się w przedsiębiorstwie. Są to:

  • sprawy korporacyjne, w ramach badania których wskazujemy strukturę podmiotu, kompetencje organów, powiązania kapitałowe, czynności do podjęcia przy emisji nowych udziałów, np. zadbanie o zrzeczenia się prawa pierwszeństwa, modyfikację dotychczasowych ustaleń pomiędzy wspólnikami,
  • umowy z kontrahentami czy też szerzej, stosunki i warunki handlowe, na jakich funkcjonuje podmiot, relacje i ewentualne zagrożenia na przykład nietrwałością umów czy też sankcjami umownymi,
  • sprawy finansowe, w ramach których określamy z punktu widzenia przede wszystkim prawnego sytuację finansową przedsiębiorstwa, zobowiązania pożyczkowe, kredytowe oraz ich szczegółową treść, w tym przede wszystkim z punktu widzenia ryzyk niespłacalności zobowiązań,
  • kwestie ochrony własności intelektualnej, w ramach których określamy sytuację przedsiębiorcy w relacji do praw własności intelektualnej, jakimi posługuje się w swojej działalności, w tym legalność posługiwania się przedmiotami praw autorskich, sytuację związaną z bezpieczeństwem znaku towarowego, skuteczność nabycia praw do IP uważanego przez przedsiębiorcę za jego własność,
  • sprawy pracownicze, w ramach których określamy liczbę i strukturę zatrudnienia, badamy także warunki umowne poszczególnych form zatrudnienia,
  • postępowania sądowe i kontrole administracyjne – w ramach badania przeprowadzamy analizę wszystkich toczących się spraw sądowych, określonych przez audytorów jako spełniające kryterium istotności dla działalności przedsiębiorcy bądź dla planowanej transakcji,
  • poszczególne, specyficzne dla danej działalności obszary problemów, np. gospodarka odpadami w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego czy odpowiednie zezwolenia w odniesieniu do przedsiębiorstw specjalizujących się w zatrudnianiu pracowników.

Wyniki badania przedstawiamy w przejrzystych raportach, których wnioski przejmowane są jako zalecenia pre- bądź postclosingowe.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75