Private lawyer

Private lawyer

Wspieramy Klientów także w ich najważniejszych sprawach, bo osobistych. Oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sferach życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego.

Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin prawa możemy zaproponować Klientom unikalne rozwiązania związane z zarządzaniem majątkiem prywatnym, ale także w sprawach karnych, rodzinnych i pracowniczych.

W ramach praktyki private lawyer:

  • doradzimy Państwu w sprawie majątkowego ustroju małżeńskiego i przygotujemy szytą na miarę intercyzę;
  • będziemy uczestniczyć negocjacjach transakcji nabycia przez Państwa nieruchomości;
  • uczestniczymy w rozwiązywaniu sporów spadkowych, doradzamy w kwestiach związanych z dziedziczeniem, przygotujemy dostosowany do Państwa potrzeb testament;
  • możemy reprezentować Państwa w sporze przed sądem pracy, w tym także w sprawach związanych z naruszeniem zakazu konkurencji, ustalenia stosunku pracy, odszkodowania czy odprawy od pracodawcy;
  • pomożemy przeprowadzić rozwód i wesprzemy Państwa we wszelkich kwestiach związanych z opieką nad dziećmi, podziałem majątku i alimentami;
  • pomożemy Państwu zaplanować sukcesję w firmie rodzinnej.

Jesteśmy zwolennikami polubownych rozwiązań i tam, gdzie to możliwe staramy się doprowadzić do ugodowego rozwiązania sporu.

Korzystając z naszych usług mają Państwo możliwość powierzenia swoich spraw jednej osobie, doświadczonemu doradcy prawnemu, który udzieli Państwu wsparcia prawnego w życiu prywatnym.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75