Spór dotyczący solidarnej odpowiedzialności inwestora

Autor:

03 kwietnia 2023 r.

Kancelaria prowadziła w imieniu przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej sprawę z powództwa podwykonawcy robót budowlanych o zapłatę wynagrodzenia należnego od wykonawcy. Spór dotyczył m. in. tego, czy i w jakim zakresie samo tolerowanie obecności podwykonawcy na budowie może świadczyć o zgodzie na jego podwykonawstwo.

Na skutek aktywności Kancelarii, zarówno w zakresie postępowania dowodowego, jak i stanowiska prawnego udało się uzyskać korzystny wyrok oddalający w całości roszczenia podwykonawcy

Sprawę prowadził adwokat Michał Sobczak.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75