Michał
Sobczak

adwokat

m.sobczak@kpmlegal.pl
Michał Sobczak

W zespole od 2010 r. Kieruje zespołem procesowym Kancelarii – specjalizuje się w sprawach gospodarczych, prawie nieruchomości i prawie energetycznym. Ma też słabość do prawa administracyjnego.

Reprezentował Klientów w wielu sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach zamówień publicznych i przed sądem arbitrażowym, a ostatnio również przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prowadził sprawy sądowe o wartości łącznie ponad 700 milionów złotych. Uczestniczył w badaniach due diligence nieruchomości, spółek prawa handlowego i inwestycji budowlanych. Jest autorem ponad 100 opinii prawnych.

Prywatnie interesuje się kolejami, jeździ na rowerze. Opiekun dwójki psów – adopciaka Binga i labradorki Tajgi. Włada angielskim i czeskim, a w stopniu komunikatywnym – słowackim. Uczy się ukraińskiego i chorwackiego. Jest programistą-amatorem.

Więcej – LinkedIn

+48 607 216 020

Case study

Uchylona kara pieniężna

Uchylona kara pieniężna

Kancelaria reprezentowała przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej w sporze z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kilkunastomilionowej kary pieniężnej za naruszenie przepisów Prawa energetycznego.

W rezultacie odwołania Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obniżył karę o połowę, a na skutek wniesionej przez Kancelarię apelacji decyzja nakładająca karę pieniężną została w całości uchylona.

Sprawę prowadził adwokat Michał Sobczak

Przejęcie realizacji kontraktu

Przejęcie realizacji kontraktu

Kancelaria doradzała PKN ORLEN SA w związku z upadłością wykonawcy jednej z kluczowych inwestycji logistycznych w zakresie zaopatrzenia w paliwa północno-zachodniej części Polski i prowadziła proces przejęcia realizacji kontraktu w toku przez nowego wykonawcę.

Przy udziale aktywności Kancelarii udało się zamknąć trójstronne negocjacje i zabezpieczyć interes Klienta związany z potencjalnymi roszczeniami podwykonawców oraz zabezpieczyć dochowanie pierwotnie założonego terminu realizacji kontraktu, który mimo upadłości pierwotnego wykonawcy został zrealizowany w terminie

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”

KPM LEGAL reprezentowała Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” (spółkę zależną PKN Orlen) w negocjacjach z Ciech i Ciech Soda Polska. W grudniu IKS „Solino”, Ciech i Ciech Soda Polska podpisały umowy na dostawy solanki i sprzedaż soli oraz wody, a także porozumienie dotyczące partycypowania przez Ciech Soda Polska w kosztach niezbędnych inwestycji IKS Solino, które Ciech szacuje na 220 mln zł do 2026 r.

W przygotowaniu projektów umów oraz negocjacjach uczestniczyli radca prawny Tomasz Michalik i Michał Sobczak.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75