Litigation

Litigation

Kompleksowo zajmujemy się sporami – w sądzie, w arbitrażu i mediacji. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań gospodarczych, w tym w sprawach związanych z budową instalacji przemysłowych.

Wiemy, że spór nie zaczyna się od pierwszego spotkania w sądzie, ale dużo wcześniej, dlatego z wyprzedzeniem planujemy strategię i wszystkie etapy sporu, a na etapie przedprocesowym pomagamy klientom zabezpieczyć dowody oraz moderować komunikację z kontrahentem tak, żeby chronić interesy klienta i jednocześnie ograniczyć ryzyka. Nasze działania ukierunkowane są na realizację biznesowych celów klienta, a nie eskalację sporu za wszelką cenę, więc tam, gdzie jest to tylko możliwe i uzasadnione pomagamy w rozwiązaniu problemów zanim jeszcze przerodzą się w spór, uczestnicząc w negocjacjach ugodowych i w mediacji.

Lubimy się uczyć, co powoduje, że prócz prawnego spojrzenia na problem staramy się zgłębić również jego techniczne aspekty, a poznawanie każdej sprawy zaczynamy od zrozumienia potrzeb i celów klienta. Ciekawość świata pozwala nam spojrzeć na sprawę całościowo i być dla Państwa pełnym wsparciem nawet tam, gdzie prawo przestaje dawać odpowiedzi na zadane pytania.

Wśród szerokiego zakresu spraw, które prowadziliśmy możemy wymienić między innymi:

  • spory dotyczące instalacji przemysłowych, związane z opóźnieniami w wykonaniu inwestycji, robotami dodatkowymi oraz roszczeniami związanymi z żądaniem podwyższenia wynagrodzenia;
  • sprawy z zakresu prawa energetycznego prowadzone przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zarówno dotyczące kar pieniężnych, jak i przyłączeń do sieci energetycznej;
  • spory nieruchomościowe, związane z urządzeniami przesyłowymi i bezumownym korzystaniem z nieruchomości i lokali;
  • sprawy pracownicze, w tym sprawy o przywrócenie do pracy, ustalenie stosunku pracy, niepożądane zachowania w pracy, naruszenie godności pracowniczej, a także o odprawy i odszkodowania wynikające z układów zbiorowych pracy;
  • sprawy bankowe, w tym dotyczące nieważności umów kredytowych;
  • sprawy związane z niedozwolonymi klauzulami umownymi w obrocie konsumenckim.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75