Obsługa korporacyjna

Obsługa korporacyjna

Dzięki naszemu wieloaspektowemu doświadczeniu możemy zaproponować Państwu kompleksową obsługę korporacyjną Państwa organizacji.

Zespół KPM LEGAL wspiera Klientów nie tylko na etapie tworzenia spółki, ale przez cały czas jej działania. Przygotowujemy, weryfikujemy i opiniujemy wszelkiego rodzaju dokumenty wewnętrzne i projekty umów, a także uczestniczymy w negocjacjach i spotkaniach z kontrahentami, także w zakresie zamówień publicznych. Obsługujemy organy spółek nie tylko przygotowując projekty uchwał, ale przede wszystkim służymy na bieżąco radą i opinią w każdym aspekcie funkcjonowania organizacji, w tym także w zakresie prawa pracy oraz w procesie zapewnienia zgodności (compliance). Poprzez aktywne uczestnictwo w życiu organizacji i oferowanie nieszablonowych rozwiązań wspieramy Klientów w drodze do ich rozwoju.

Możemy zaoferować Państwu:

  • kompleksowe doradztwo na etapie tworzenia podmiotu i zmian jego struktury, zmian umów spółek, powoływaniu i odwoływaniu organów spółki i organizacji prac tych organów;
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym związane z rozwiązaniem stosunku pracy, odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników, odpowiedzialnością pracodawcy i relacjami ze związkami zawodowymi, a także w zakresie roszczeń między pracownikami i pracodawcami;
  • udzielanie bieżących porad i sporządzanie opinii prawnych;
  • doradztwo prawne związane z zarządzaniem projektami, w tym projektami inwestycyjnymi;
  • stałe świadczenie usług także w siedzibie Klienta, w formie stacjonarnej.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75