Wojciech Turecki

radca prawny

w.turecki@kpmlegal.pl
Wojciech Turecki

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z kancelarią związany od początku 2020 r. Absolwent kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wydział zamiejscowy Collegium Polonicum w Słubicach) oraz kierunku prawo polsko-niemieckie (LL.M.), prowadzonym wspólnie z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

W ramach pracy w Kancelarii na co dzień zajmuje się obsługą prawną podmiotów prawa handlowego. Specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności organizacją i obsługą zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń. W ramach aktywności w ww. obszarze przygotowuje niezbędną dokumentację oraz reprezentuje wspólników oraz akcjonariuszy podczas zgromadzeń. Pomaga w organizacji oraz w tworzeniu dokumentów korporacyjnych organów właścicielskich spółek, posiedzeń zarządu oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych. Wspiera doradztwo prawne dla funduszy inwestycyjnych i wspomaga kompleksowe przygotowywanie inwestycji kapitałowych. Współpracuje w projektach obejmujących wdrożenie oraz realizację programów motywacyjnych dla pracowników, ściśle dostosowanych do potrzeb Klienta, z uwzględnieniem aspektów prawnych oraz z zakresu relacji inwestorskich. Posiada bogate doświadczenie w działaniach związanych ze zmianą struktury właścicielskiej spółek. Doradza Klientom w zakresie identyfikacji i zgłaszania Beneficjentów Rzeczywistych. Wspiera prawników Kancelarii przy prawnym due dilligence przedsiębiorstw oraz w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań sądowych.

Prywatnie miłośnik wszelkich aktywności sportowych.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75