Przejęcie realizacji kontraktu

Autor:

23 marca 2022 r.

Przejęcie realizacji kontraktu

Kancelaria doradzała PKN ORLEN SA w związku z upadłością wykonawcy jednej z kluczowych inwestycji logistycznych w zakresie zaopatrzenia w paliwa północno-zachodniej części Polski i prowadziła proces przejęcia realizacji kontraktu w toku przez nowego wykonawcę.

Przy udziale aktywności Kancelarii udało się zamknąć trójstronne negocjacje i zabezpieczyć interes Klienta związany z potencjalnymi roszczeniami podwykonawców oraz zabezpieczyć dochowanie pierwotnie założonego terminu realizacji kontraktu, który mimo upadłości pierwotnego wykonawcy został zrealizowany w terminie

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75