Magdalena
Pająk

radca prawny

m.pajak@kpmlegal.pl
Magdalena Pająk

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w kancelarii od samego początku.  Specjalizuje się w prawie umów, prawie handlowym oraz ochrony danych osobowych. Ze szczególną pasją zajmuje się prawem Internetu oraz nowych technologii udanie łącząc to zainteresowanie ze znajomością prawa własności intelektualnej, szczególnie ochrony praw dotyczących oprogramowania komputerowego, jak również możliwości wykorzystania tej wiedzy przy komercjalizowaniu oprogramowania.   

Kieruje zespołem prowadzącym od strony prawnej inwestycje infrastrukturalne. Pod jej opieką powstawały wysokospecjalistyczne inwestycje przemysłowe o wartości ponad 750 mln zł. Zarządza zespołem audytorów prowadzących due diligence przedinwestycyjne dla funduszy inwestycyjnych private equity i venture capital.

Uczestniczy w procesach inwestycyjnych dbając o bezpieczeństwo transakcyjne naszych Klientów. 

Oprócz tego codziennie walczy o to, aby kancelaria zasłużyła na miano „zielonej” kancelarii.  

Więcej – LinkedIn

Case study

Przejęcie realizacji kontraktu

Przejęcie realizacji kontraktu

Kancelaria doradzała PKN ORLEN SA w związku z upadłością wykonawcy jednej z kluczowych inwestycji logistycznych w zakresie zaopatrzenia w paliwa północno-zachodniej części Polski i prowadziła proces przejęcia realizacji kontraktu w toku przez nowego wykonawcę.

Przy udziale aktywności Kancelarii udało się zamknąć trójstronne negocjacje i zabezpieczyć interes Klienta związany z potencjalnymi roszczeniami podwykonawców oraz zabezpieczyć dochowanie pierwotnie założonego terminu realizacji kontraktu, który mimo upadłości pierwotnego wykonawcy został zrealizowany w terminie

Inwestycja kapitałowa w Circunomics GmbH

Inwestycja kapitałowa w Circunomics GmbH

Kancelaria doradzała ORLEN VC sp. z o.o. w zakresie dokonywanej inwestycji kapitałowej w niemiecki startup Circunomics GmbH.

Circunomics to nowoczesna platforma umożliwiająca ponowne wykorzystanie i późniejszy recykling akumulatorów z milionów samochodów elektrycznych wprowadzanych co roku do użytku.
Transakcja była przeprowadzana pod prawem niemieckim, wraz z partnerującą kancelarią VOY z Berlina.

Po stronie KPM LEGAL projekt prowadzili adwokat Jakub Zawadzki oraz radca prawny Tomasz Michalik, przy wsparciu radcy prawnego Magdaleny Pająk.

czerwiec 2023 r.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75