Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych staje się jednym z bardziej strzeżonych obszarów troski przedsiębiorców, zarówno dużych spółek z branż przemysłowych jak i teleinformatycznej oraz małych przedsiębiorców. Jest to dziedzina uwzględniana w jednym szeregu z najważniejszymi celami i praktykami przedsiębiorców.

Ilość gromadzonych informacji o osobach fizycznych grozi niekontrolowanymi wyciekami lub roszczeniami podmiotów danych, co może narazić przedsiębiorców na wysokie koszty.

Nasza kancelaria współpracuje z wysokiej klasy specjalistami w zakresie ochrony danych w przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, samorządowej i w ochronie zdrowia i może efektywnie zmniejszyć takie ryzyko.

W ramach świadczenia usług z zakresu ochrony danych osobowych łączymy wiedzę i doświadczenie praktyków – inspektorów ochrony danych oraz wiedzę prawniczą, niezbędną dla kompleksowej oceny potrzeb przedsiębiorców.

Oferujemy między innymi:

  • bieżące doradztwo z zakresu danych osobowych,
  • audyty obowiązujących rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa danych, w tym analiza przyjętego u Klienta systemu regulującego proces przetwarzania danych osobowych,
  • opracowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych,
  • analizy sposobu zarządzania ryzykiem,
  • analizy prowadzenia testu równowagi,
  • analizy obowiązujących obowiązków informacyjnych w kontekście podstawy przetwarzania danych osobowych,
  • ocenę sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą i weryfikacja procedur,
  • ocenę sprawowania nadzoru w zakresie przestrzegania przyjętych regulacji systemu ochrony danych osobowych.

Case study:

Przejęcie realizacji kontraktu

Przejęcie realizacji kontraktu

Kancelaria doradzała PKN ORLEN SA w związku z upadłością wykonawcy jednej z kluczowych inwestycji logistycznych w zakresie zaopatrzenia w paliwa północno-zachodniej części Polski i prowadziła proces przejęcia realizacji kontraktu w toku przez nowego wykonawcę.

Przy udziale aktywności Kancelarii udało się zamknąć trójstronne negocjacje i zabezpieczyć interes Klienta związany z potencjalnymi roszczeniami podwykonawców oraz zabezpieczyć dochowanie pierwotnie założonego terminu realizacji kontraktu, który mimo upadłości pierwotnego wykonawcy został zrealizowany w terminie

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”

KPM LEGAL reprezentowała Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” (spółkę zależną PKN Orlen) w negocjacjach z Ciech i Ciech Soda Polska. W grudniu IKS „Solino”, Ciech i Ciech Soda Polska podpisały umowy na dostawy solanki i sprzedaż soli oraz wody, a także porozumienie dotyczące partycypowania przez Ciech Soda Polska w kosztach niezbędnych inwestycji IKS Solino, które Ciech szacuje na 220 mln zł do 2026 r.

W przygotowaniu projektów umów oraz negocjacjach uczestniczyli radca prawny Tomasz Michalik i Michał Sobczak.

Uchylona kara pieniężna

Uchylona kara pieniężna

Kancelaria reprezentowała przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej w sporze z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kilkunastomilionowej kary pieniężnej za naruszenie przepisów Prawa energetycznego.

W rezultacie odwołania Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obniżył karę o połowę, a na skutek wniesionej przez Kancelarię apelacji decyzja nakładająca karę pieniężną została w całości uchylona.

Sprawę prowadził adwokat Michał Sobczak

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

t.michalik@kpmlegal.pl
+48 507 177 223

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.pajak@kpmlegal.pl
+48 501 308 702

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

m.sobczak@kpmlegal.pl
+48 607 216 020

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

j.zawadzki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Zapraszam do kontaktu:

w.turecki@kpmlegal.pl
+48 (32) 233 70 75